Nguồn Camera

ADAPTER 12V10A (KO VAT)

170.000 
210.000 
50.000 
50.000 
40.000 

Phụ kiện thi công

BALUN CAMERA AHD/TVI/CVI 5M SL CALL

30.000 

Phụ kiện thi công

BALUN CAMERA VANTECH 05

90.000 

Phụ kiện thi công

BĂNG KEO NANO

15.000 
230.000 

Thiết bị chuyển đổi

BỘ CHUYỂN VGA RA AV/S-VIDEO (TỐT)

170.000