Màn hình 19-22 inch

LCD AOC 20″ 20E1H HDMI VAT

1.830.000 
2.070.000 
2.450.000 
2.890.000 

Màn hình 24-27 inch

LCD Asus 27″ VY279HE VAT

1.960.000 
2.030.000 
2.030.000 
2.950.000 
4.240.000