Phụ kiện năng lượng mặt trời

Dây nối dài đèn NLMT 10m

180.000 

Phụ kiện năng lượng mặt trời

Dây nối dài đèn NLMT 5m

120.000 

Đèn năng lượng mặt trời

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT CHIP COB 150W

2.430.000 

Đèn năng lượng mặt trời

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT JD LIGHT 300W 6 BÓNG 36.000mah

1.400.000 
1.650.000 

Đèn năng lượng mặt trời

ĐÈN NLMT ĐÈN ĐƯỜNG ZL-Z150 150W VAT+10%

1.550.000 

Đèn năng lượng mặt trời

ĐÈN NLMT ĐÈN ĐƯỜNG ZL98 400W PRO VAT+10%

2.320.000 

Đèn năng lượng mặt trời

Đèn Pha JINDAN JD8500L 60.000mah NLMT 500W

1.890.000 

Đèn năng lượng mặt trời

Đèn Pha JINDAN JD8800L 60.000mah NLMT 100W/4B

1.130.000 

Đèn năng lượng mặt trời

Đèn Pha NLMT FD LIGHT 300W 4 BÓNG 48.000mah

1.470.000 

Đèn năng lượng mặt trời

Đèn Pha NLMT HIMEDIA/FD LIGHT 200W 36.000mah

1.100.000 

Đèn năng lượng mặt trời

Đèn Pha NLMT JINDAN 300W JD8300L 60.000mah VAT+10%

1.390.000 

Đèn năng lượng mặt trời

Đèn Pha NLMT JINDAN JD8200L 200W 40.000mah

1.250.000