40.000 

Phụ kiện thi công

BALUN CAMERA AHD/TVI/CVI 5M SL CALL

30.000 

Phụ kiện thi công

BALUN CAMERA VANTECH 05

90.000 

Phụ kiện thi công

BĂNG KEO NANO

15.000 
110.000 
190.000 
15.000 

Phụ kiện thi công

ĐẦU BNC + F5 CAMERA

10.000 
10.000 
10.000 

Phụ kiện thi công

DÂY RÚT

40.000 

Phụ kiện thi công

HỘP ĐIỆN 20CM (SL10

30.000 
70.000