Báo Trộm, Báo Cháy

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI (433mhz)

195.000 
150.000 

Báo Trộm, Báo Cháy

ĐẦU DÒ GẮN CỬA CUỐN GS-115

190.000 

Báo Trộm, Báo Cháy

ĐẦU DÒ HỒNG NGOẠI GS-561

180.000