voi vang

vội

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòaVội vàng sum họp vội chia xa. Vội ăn, vội nói rồi vội thởVội hưởng thụ mau để vội già. Vội sinh, vội tử, vội một đời Vội cười, vội khóc vội buông lơi.Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!Vội vã tìm nhau, vội vã rời… Vội bao nhiêu kiếp […]