buồn

Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc