bao mat thong tin

Chính sách bảo mật thông tin

Bao-mat-thong-tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân – Dùng để giao dịch, giao hàng với Khách hàng b) Phạm vi sử dụng thông tin – Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Cafe-Ads có thể công bố […]