bao hanh

Chính sách bảo hành

Chính Sách Bảo Hành Cafe-Ads

BẢO HÀNH THỜI GIAN NHẬN TRẢ BẢO HÀNH Làm việc từ: T2-T7 (8h30 đến 17h30) Những trường hợp gửi bảo hành từ sau 17h đến 17h30′ (T2-T6) và từ sau 16h đến 17h30′ (T7) thì thời gian trả bảo hành của sản phẩm đó sẽ trả chậm hơn 1 ngày so với lịch hẹn thông […]