[ux_image id=”522″]

Ở một công ty viễn thông nọ có một nhân viên tên là Michael. Anh là kiểu người lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Anh giống như người truyền cảm hứng cho người khác, luôn khuyên những nhân viên khác phải biết nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.

Một ngày kia, có người đồng nghiệp tên Sam đi tới chỗ Michael và hỏi anh, “Sao anh làm được thế? Sao lúc nào anh cũng lạc quan thế được nhỉ?”

Michael trả lời, “Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lại tự nói với bản thân rằng hôm nay mình có 2 lựa chọn, đó là lựa chọn ở trong 1 tâm trạng tốt, hay 1 tâm trạng tồi tệ, và tôi chọn cái thứ nhất.

Dù có chuyện gì không hay xảy ra đi chăng nữa, tôi lại tự hỏi bản thân, rằng mình hãy chọn cách học hỏi từ đó, hay chọn làm nạn nhân, và tôi chọn cách thứ nhất.

Mỗi khi có ai đó đến tìm gặp tôi để than phiền, tôi lại lựa chọn giữa việc tìm ra mặt tích cực của cuộc sống, hay chấp nhận lời than phiền đó, hay và tôi chọn cách thứ nhất.”

Sam đáp lại: “Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như anh nói”.

Michael lại tiếp tục: “Cuộc đời là vô số các lựa chọn mà, mỗi 1 tình huống đều là 1 lựa chọn. Anh được lựa chọn cách phản ứng với các tình huống khác nhau.

Anh được chọn cách để mọi người tác động ra sao tới tâm trạng của anh. Anh được chọn việc để bản thân có được một tâm trạng tốt hay tồi tệ. Điều quan trọng là, sống như thế nào chính là lựa chọn của anh”.

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ image_height=”56.25%”]