nhan

“Nhân nghĩa là chúa muôn đời

Người ta luôn dựa vào phương diện đạo đức để xem xét một người có tốt hay là không. Và tất nhiên, những người đạo đức và nhân phẩm tốt luôn được xem trọng trên mọi phương diện. Chẳng ai coi thường hay cười cợt những người nhân cách tốt cả, có chăng là những thành phần lấy việc ganh ghét, tị nạnh làm niềm vui cho mình

Bạc tiền là khách qua chơi bấy giờ”

Nói như vậy không có nghĩa là tiền bạc không quan trọng, nhất là trong thời đại ngày nay. Nếu tiền mà không quan trọng thì người ta chẳng vì nó mà phản bội tình nghĩa, lao vào lửa đỏ như con thiêu thân không biết lối ra. Tiền quan trọng chứ, vì người ta lao động để kiếm tiền, có khi dành cả đời để có được nó. Có tiền thì ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, được coi trọng và lắm khi vui hơn nữa. Tất nhiên không phải mọi người đều giống như vậy nhưng phần lớn là vậy đấy.